Právne upozornenie

Fodymski Sp. z o.o.
Grażyńskiego 40
43-300 Bielsko-Biała
Poľsko
e-mail: kontakt@maribella.sk
NIP: 937-256-86-12

Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov (ďalej len “platforma ODR”), ktorá je k dispozícii na adrese https://ec.europa.eu/odr.

 

 

Právne upozornenie týkajúce sa webovej stránky Maribella.sk

Všetky materiály a informácie umiestnené na tejto webovej stránke (najmä: texty, fotografie, technické popisy atď.) podliehajú autorským právam a patria vyššie uvedenému subjektu (ďalej len: predávajúci) alebo ich predávajúci používa so súhlasom ich vlastníkov. Kopírovanie, šírenie alebo verejné predvádzanie je možné len so súhlasom predávajúceho. Udelený súhlas nemožno previesť na iné subjekty a možno ho kedykoľvek odvolať.

Predávajúci nezodpovedá za obsah iných webových stránok, na ktoré vedú odkazy na stránkach obchodu predávajúceho. V čase umiestňovania externých odkazov na webové stránky nášho obchodu sme na cieľovej adrese neidentifikovali žiadny obsah porušujúci autorské práva.

Nie sme však zodpovední za existenciu takéhoto obsahu na iných webových stránkach, pretože tieto webové stránky nepredstavujú náš obsah a nie sme povinní ich kontrolovať ani monitorovať.